۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ رفع اختلال درگاه

به اطلاع میرساند اختلال درگاه پرداخت ملت برطرف گردید.
لطفا نسبت به پرداخت فاکتور های خود اقدام نمایید که سرویس های معلق حذف نگردد