کارت خرید

سرور اختصاصی هتزنر Hetzner
 • Product 1

  Root Server EX40

  • مشخصات سرور
  • رم
  • هارد
  • پهنای باند تضمین شده
  • فضای پشتیبان رایگان
  • پهنای باند ماهانه
  • Intel® Core™ i7-4770
   Quadcore Haswell
   incl. Hyper-Threading Technology
   RAM 32 GB DDR3 RAM
   Hard Drive 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
   HDD (Software-RAID 1)
   Class Enterprise
   پورت اتصال
   1 Gbit/s-Port
   200 Mbit/s
   Backup Space 100 GB
   Inclusive Traffic 20 TB*
  فقط
  245,000/mo
  245,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
 • Product 2

  Root Server EX40-SSD

  • مشخصات سرور
  • رم
  • هارد
  • پهنای باند تضمین شده
  • فضای پشتیبان رایگان
  • پهنای باند ماهانه
  • Intel® Core™ i7-4770
   Quadcore Haswell
   incl. Hyper-Threading Technology
   RAM 32 GB DDR3 RAM
   2 x 240 GB SATA 6 Gb/s SSD
   (Software-RAID 1)
   پورت اتصال
   1 Gbit/s-Port
   200 Mbit/s
   Backup Space 100 GB
   Inclusive Traffic 20 TB*
  فقط
  295,000/mo
  295,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
 • Product 3

  EX51 -Core™ i7

  • 64 GB DDR4
   RAM
  • 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Class Enterprise
   Hard Drive
  • 1 GBit/s-Port
   Connection
  • 1 GBit/s
   Guaranteed bandwidth
  • 100 GB
   Backup space
  • 30 TB *
   Traffic

  • (Software-RAID 1)
  فقط
  250,000/mo
  500,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید