کارت خرید

نمایندگی هاست دانلود
 • Product 1

  نمایندگی دانلود 25 گیگابایت

  • 25گیگ
   فضاي ميزباني
  • 250 گیگابایت پهنای باند
  • در صورت درخواست IP اختصاصي
  • نامحدود اکانت مجاز
  • نامحدود زیر دامنه
  • ندارد-در صورت درخواست فقط اسکریپت اپلود سنتر دیتابیس
  • نامحدود Import / Export Backup
  • حرفه ای آمار گیر
  • فوری پس از پرداخت تحویل
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • دارد قابلیت نصب اسکریپت لیچ
  فقط
  20,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  نمایندگی دانلود 50 گیگابایت

  • 50گیگ
   فضاي ميزباني
  • 500 گیگابایت پهنای باند
  • در صورت درخواست IP اختصاصي
  • نامحدود اکانت مجاز
  • نامحدود زیر دامنه
  • ندارد-در صورت درخواست فقط اسکریپت اپلود سنتر دیتابیس
  • نامحدود Import / Export Backup
  • حرفه ای آمار گیر
  • فوری پس از پرداخت تحویل
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • دارد قابلیت نصب اسکریپت لیچ
  فقط
  27,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  نمایندگی دانلود 100 گیگابایت

  • 100گیگ
   فضاي ميزباني
  • 1000 گیگابایت پهنای باند
  • در صورت درخواست IP اختصاصي
  • نامحدود اکانت مجاز
  • نامحدود زیر دامنه
  • ندارد-در صورت درخواست فقط اسکریپت اپلود سنتر دیتابیس
  • نامحدود Import / Export Backup
  • حرفه ای آمار گیر
  • فوری پس از پرداخت تحویل
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • دارد قابلیت نصب اسکریپت لیچ
  فقط
  40,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  نمایندگی دانلود 500 گیگابایت

  • 500گیگ
   فضاي ميزباني
  • 5000 گیگابایت پهنای باند
  • در صورت درخواست IP اختصاصي
  • نامحدود اکانت مجاز
  • نامحدود زیر دامنه
  • ندارد-در صورت درخواست فقط اسکریپت اپلود سنتر دیتابیس
  • نامحدود Import / Export Backup
  • حرفه ای آمار گیر
  • فوری پس از پرداخت تحویل
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • دارد قابلیت نصب اسکریپت لیچ
  فقط
  90,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  نمایندگی دانلود 1 ترابایت

  • 1000گیگ
   فضاي ميزباني
  • نامحدود پهنای باند
  • در صورت درخواست IP اختصاصي
  • نامحدود اکانت مجاز
  • نامحدود زیر دامنه
  • ندارد-در صورت درخواست فقط اسکریپت اپلود سنتر دیتابیس
  • نامحدود Import / Export Backup
  • حرفه ای آمار گیر
  • فوری پس از پرداخت تحویل
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • دارد قابلیت نصب اسکریپت لیچ
  فقط
  140,000/mo
  سفارش دهید