کارت خرید

هاست پربازدید
 • Product 1

  هاست پربازدید لینوکس 10 گیگ

  • 10 گیگ فضا SSD میزبانی
  • نامحدود پهنای باند
  • 10000 بازدید حداکثر بازدید روزانه
  • سی پنل کنترل پنل
  • بله انتی شلر cxs
  • بله BackUP Daily
  • نامحدود افزودن دامنه
  • نامحدود افزودن زیر دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود Email Account
  • نامحدود FTP Account
  فقط
  50,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  هاست پربازدید لینوکس 20 گیگ

  • 20 گیگ فضا SSD میزبانی
  • نامحدود پهنای باند
  • 30000 بازدید حداکثر بازدید روزانه
  • سی پنل کنترل پنل
  • بله انتی شلر cxs
  • بله BackUP Daily
  • نامحدود افزودن دامنه
  • نامحدود افزودن زیر دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود Email Account
  • نامحدود FTP Account
  فقط
  65,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  هاست پربازدید لینوکس 5 گیگ

  • 5 گیگ فضا SSD میزبانی
  • نامحدود پهنای باند
  • 5000 بازدید حداکثر بازدید روزانه
  • سی پنل کنترل پنل
  • بله انتی شلر cxs
  • بله BackUP Daily
  • نامحدود افزودن دامنه
  • نامحدود افزودن زیر دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود Email Account
  • نامحدود FTP Account
  فقط
  30,000/mo
  سفارش دهید